Libel

libel2.png

als helder de hemel
zonovergoten de wereld
in blauw water spiegelt
tovert de libel een wonderland

elke warme zomerdag
scheert met gazen vleugels hij
gelijk een straaljager in formatie
over sloot beek en rivier

fonkelend als juwelen
saffier blauw of smaragd rood
is het acrobatentooi
waarin hij dansend gaat

als in formatie verbonden
met ogen in het facet
vliegt spiedend de libel
van nergens naar ergens

in paringsrad tandemend
onderwijl de wind stormend
balts hij vliesvleugelend
van zijn liefde de legboor

tezamen zo tevreden en voldaan
smikkelen zij het nectar van de liefde
terwijl van bloem naar bloem
zij met stuifmeel die verspreiden

  • Le château de Caïx | Commune de Luzech | Département du Lot | Regio Occitanie | Frankrijk | 22 juni 2017

vlinders

vlinders.png

kunst in wording

art

er is geen doel
noch verstandelijke wil
enkel verstandhouding
met speelse gedachten
creatief verlangen ook
dat verwonderd kijkt
naar het leven zelf

onverklaarbaar dwingend
alsof onzichtbaar
handen zich ontfermen
over ernst en wil
verdwijnt het toeval
ontstaat betekenis
in vorm kleur en massa

als het niet lukt
niet dat uitspreekt
wat het aanspreken wil
vernietigt het alles
om weer en opnieuw
te laten ontstaan
wat het zeggen wil

Gegrepen door het licht

kunst is – bonte inspiratie

vincent - don mclean
vincent – don mclean

kunst is
oude gedachten opnieuw kleden
door niet de weg te gaan
waarheen zij jou leid
maar het pad te effenen
in de orde van chaos

…intuïtief de grenzen verleggen
voorbij woorden en rede
die jij niet pruimen kunt

…onbewuste associatie
van waarheid en leugen
die hoofd en hart
scheppend weerspiegelen

…bron van verwildering
die vóór of tegen
onstuitbaar en gestaag
getuigend zegt wat onzegbaar is

…geconcentreerde weerspiegeling
van behagende schepping
die verveling doet sterven
in omarmende gedachten

…expressie van verontwaardiging
die hoofd, hart en handelen
tolkt tot de eigen impressie
van het vóór of het tegen

…levende creatie
die verveling sterven doet
in geboorte van verwachting
gelijk de zon de bloemen kleurt
bont en gaaf

borst-voeding

• voor de (jongeren van) de Stichting Breath – geschreven bij de presentatie van “Even Stilstaan”

die avond verhalen zij
– van wat ze zagen
– van wat ze deden
met elkaar – voor elkaar
dáár!
voor mensen
mensen als jij en ik
mét elkaar
stonden zíj klaar

ik was erbij
– die avond –
mocht meekijken
door hún ogen
luisteren
met hún oren
voelen
met hún hart
en zij…
zij vertelden
het en allemaal

de jeugd
waarvan men zegt
– gauw en in ’t algemeen –
dat hij niet deugd
slechts denkt en gelooft
ik!

díe jeugd
net nog vreemden
voor zichzelf
– soms –
voor elkaar
– zéker –
en toch
hand in hand
voor d’ander klaar
dáár!

díe jeugd
ze maken stil
– ademloos –
met als gegeven
een gulle lach
een simpele kus
een lief gebaar

een beetje levenslucht
een ademtocht liefde
even in de armen
even aan de borst
méér
méér is het niet

en toch
hún verhaal
brengt míj thuis
een brok in de keel
de ogen nat
waar het om draait
écht om draait
niet om geld of goed
maar om jou
en jou
en jou!

zie ook: http://www.stichtingbreath.nl/nieuws

werkelijkheid van de weerspiegeling

* overpeinzing

the art song - music appreciation
the art song – music appreciation

de onvolmaaktheid van de mens
de oorsprong van de kunst
is de onvolmaakte mens
die zoekt wat niet te vinden is
uit een oplossing een raadsel maakt
grensverleggend de waarheid onthult
als werkelijkheid van de weerspiegeling
ons de mogelijkheid biedend
iets te zeggen dat wij niet weten
want wie een kunstwerk begrijpt
heeft het opnieuw geschapen

kunst – zwijgen om begrepen te worden

het geluid van de stilte - boudewijn de groot
het geluid van de stilte – boudewijn de groot

op de grens van het weten
waar het denken orde schept
creëert kunst chaos
initieert zij met intuïtieve wijsheid
een meesterwerk
een huwelijk van schone waarheid
met brutale vrijpostigheid
die niet het uiterlijk weergeeft
maar het innerlijk oordeel
dat dankbaar verdergaat
waar horen en zien geconcentreerd zwijgen
om begrepen te worden
gaat open wat opgesloten was
ziet wie horen wil
het verborgen verstaan

schoonheid is aanvaarden

de KUNSTLOBBY, 27 november 2011
fire
haar reflectie
schreeuwt zij
in stilte

de gevoelige plaat
het linnen doek
het gedrukte woord
de gespeelde rol

voorbij de vorm
spreekt zich uit
wat zich niet verwoorden laat

de verwondering
de verontrusting
de ontroering
de verontwaardiging

in het durven stilstaan
daarbij
in het blootstellen
daaraan
onthult zich
de werkelijke betekenis

in de kracht van jouw verbeelding
het durven doorlopen
dringt zich
in reflectie
de ware schoonheid:
het vermogen tot aanvaarden

zeggen wat onzegbaar is

• 30 augustus 2008

sprakeloos

onbeschrijfelijk
spreekt de dichteres
en zij schrijft

ongehoord
meent de musicus
en hij componeert

onvoorstelbaar
orakelt de fotograaf
en hij schiet

ondenkbaar
meent de schilderes
en zij penseelt

onmogelijk
murmelt de keramiste
en zijn vormt

als
kijken meer dan zien
luisteren meer dan horen
en zeggen meer dan praten is

als ik de woorden proef
die mijn hoofd doen tollen
mijn ziel doen razen
pak ik pen of penseel
hamer of beitel
camera of instrument
in het wéten:
wat ik zéggen wil
déze verbeelding
komt het dichtst daarbij
laat mij zeggen
zeggen wat onzegbaar is