brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2005

Pieck 15
jij bent gezegend
jij wordt gezegend
geroepen zegen te zijn

zegen zal zich openbaren
als je leeft met open ogen
open oren open hart

zegen is vooraf gegeven
in het goede
dat mij ingeschapen is
wat een zegen
dat ik daaruit leven mag

nog nieuw leven kreeg en krijg ik
aan wat het leven rijkelijk biedt
zegen die mij vergezelt
op mijn pad van elke dag
in eten en in drinken
in werken en ontspannen
in waken bidden slapen
in de natuur die mij omringt

zo tintelend van leven
zegen komt mij tegemoet
wanneer ik mij gesteund weet
als mij het leven tegenzit

zegen ontvangen zegen zijn
op de wegen die ik ga
met bondgenoten
met vrienden en rivalen
met aandachtvragenden
en mensen die mij tegenstaan

zegen wordt mij aangereikt
in’t leefpatroon van ‘de mensenzoon’
ja zijn zegen mag herleven
in ijn eigen aards bestaan

er is een lied dat zingt
tel al je zegeningen
tel ze één voor één

wie zo’n speurtocht onderneemt
wordt vast verrast
door bovendien de zegening
van de verwondering

de vreugde die dat geven kan
wens ik je heel graag toe
in een hartelijke groet
en dank voor jouw zegening

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2003

Pieck 13
dat ik hernieuwd geboeid raak
door fundamentele waarden
die het leven waardevol maken

ik denk aan eerbied voor het leven
– van wie of wat lijkt om ‘t even –
voor mij gaat het vooral om
eerbied in solidariteit met mensen
van wie het leven wordt bedreigd

dit vraagt om diepe liefde
– wellicht de hoogste waarde –
mij als behoefte ingeschapen
en ook als gave meegegeven
om te ontplooien
in menselijk verkeer

moet ik verder gaan?
‘t is al een heel program
om in praktijk te brengen

toch zijn er heel wat waarden meer
die ook mijn aandacht vragen
ik troost mij er maar mee
dat niet het vele goed
maar wel het goede veel is

laat ons opgewekt geloven
in de kracht van het goede
dat wij dagelijks zomaar
stilletjes kunnen rondstrooien
en wees zo gezegend