brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2018

Anton Pieck.jpg

“daarvoor ben ik geboren
en in de wereld gekomen
om te getuigen van de waarheid”

elke dag opnieuw geboren
opgeroepen om te horen
wat de waarheid van je vraagt
waartoe je wordt uitgedaagd

elke dag weer openstaan
om de tekens te verstaan
die je oproepen tot leven
tot ontvangen en tot geven

elke dag een beetje groeien
rijpen – sterven – openbloeien
met jezelf in vrede leven
en in waarheid vrede geven

‘k spiegel mij aan de geboorte
van de ware mensenzoon
opgeroepen mens te worden
volgens goddelijk patroom
heel te maken wat kapot is
in de wereld waar ik woon

heel veel geluk wens ik je
in groeiend zinvol leven

door frater Ben Doodkorte, december 2018

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2017

pieck.png

  • “mag ik je gezel zijn?”

“mag ik je gezel zijn?”
als ik daar ‘ja’ op zeg
wat doe ik dan?
want mijn levensopdracht
maakt mijzelf verantwoordelijk
voor mijn doen en laten
en daarbij steun ik ook
op trouwe medemensen

jezus laat mij weten:
“ik zal dan graag
boven je eigen overweging
en de hulp van medemensen
een gewetenssteun voor je zijn
in je stille overwegingen
zo wil ik graag
je levensgezel wezen
die je god-menselijk
nabij wil zijn
bij je gewetensoverdenkingen
bij je zijn in deze wereld”

mens zijn in deze wereld
vraagt kritisch open zijn
bewuste oriëntering
op grote verscheidenheid
maatschappelijk en geestelijk
qua denken en qua handelen
in verantwoordelijkheid

ik beveel het mijzelf aan
om ook in 2017
dagelijks stilte te plannen
om luisterend te ontdekken
wat ik te kiezen heb

heel veel geluk wens ik je
in groeiend zinvol leven

  • door frater Ben Doodkorte, december 2017

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2005

Pieck 15
jij bent gezegend
jij wordt gezegend
geroepen zegen te zijn

zegen zal zich openbaren
als je leeft met open ogen
open oren open hart

zegen is vooraf gegeven
in het goede
dat mij ingeschapen is
wat een zegen
dat ik daaruit leven mag

nog nieuw leven kreeg en krijg ik
aan wat het leven rijkelijk biedt
zegen die mij vergezelt
op mijn pad van elke dag
in eten en in drinken
in werken en ontspannen
in waken bidden slapen
in de natuur die mij omringt

zo tintelend van leven
zegen komt mij tegemoet
wanneer ik mij gesteund weet
als mij het leven tegenzit

zegen ontvangen zegen zijn
op de wegen die ik ga
met bondgenoten
met vrienden en rivalen
met aandachtvragenden
en mensen die mij tegenstaan

zegen wordt mij aangereikt
in’t leefpatroon van ‘de mensenzoon’
ja zijn zegen mag herleven
in ijn eigen aards bestaan

er is een lied dat zingt
tel al je zegeningen
tel ze één voor één

wie zo’n speurtocht onderneemt
wordt vast verrast
door bovendien de zegening
van de verwondering

de vreugde die dat geven kan
wens ik je heel graag toe
in een hartelijke groet
en dank voor jouw zegening

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2004

Pieck 14
als ik erbij stilsta
wat er in mij omgaat
in mijn geest en in mijn hart
dan denk ik soms
laat ik er vooral bij stilstaan
wat mijn goede krachten zijn
die blijheid en die vrede geven
in mijzelf en om mij heen
wat het leven lichter maakt

als ik erbij stilsta
wat er rondom mij gebeurt
mét mensen en door mensen
kan dat blij en droevig maken
en ik weet
’t is goed om erbij stil te staan
en in mijn hart te voelen
wat het mij te zeggen heeft
daar het deel is van mijn leven

als ik erbij stilsta
dat 2000 jaar terug
een wonderlijke mens
stilstond bij wie hij was
stilstond bij hoe de wereld was
stilstond bij wat hem stond te doen
en wat mensen tot nieuw leven bracht
dan voel ik mij gesteund
meer stil te staan bij ’t leven

zo sta ik nu stil bij jou
en hoop en wens van harte
dat je in harmonie mag leven
van binnen en naar buiten