brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2018

Anton Pieck.jpg

“daarvoor ben ik geboren
en in de wereld gekomen
om te getuigen van de waarheid”

elke dag opnieuw geboren
opgeroepen om te horen
wat de waarheid van je vraagt
waartoe je wordt uitgedaagd

elke dag weer openstaan
om de tekens te verstaan
die je oproepen tot leven
tot ontvangen en tot geven

elke dag een beetje groeien
rijpen – sterven – openbloeien
met jezelf in vrede leven
en in waarheid vrede geven

‘k spiegel mij aan de geboorte
van de ware mensenzoon
opgeroepen mens te worden
volgens goddelijk patroom
heel te maken wat kapot is
in de wereld waar ik woon

heel veel geluk wens ik je
in groeiend zinvol leven

door frater Ben Doodkorte, december 2018

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2003

Pieck 13
dat ik hernieuwd geboeid raak
door fundamentele waarden
die het leven waardevol maken

ik denk aan eerbied voor het leven
– van wie of wat lijkt om ‘t even –
voor mij gaat het vooral om
eerbied in solidariteit met mensen
van wie het leven wordt bedreigd

dit vraagt om diepe liefde
– wellicht de hoogste waarde –
mij als behoefte ingeschapen
en ook als gave meegegeven
om te ontplooien
in menselijk verkeer

moet ik verder gaan?
‘t is al een heel program
om in praktijk te brengen

toch zijn er heel wat waarden meer
die ook mijn aandacht vragen
ik troost mij er maar mee
dat niet het vele goed
maar wel het goede veel is

laat ons opgewekt geloven
in de kracht van het goede
dat wij dagelijks zomaar
stilletjes kunnen rondstrooien
en wees zo gezegend