brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2018

“daarvoor ben ik geboren en in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid” elke dag opnieuw geboren opgeroepen om te horen wat de waarheid van je vraagt waartoe je wordt uitgedaagd elke dag weer openstaan om de tekens te verstaan die je oproepen tot leven tot ontvangen en tot geven elke dag een… Lees verder brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2018

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2017

“mag ik je gezel zijn?” “mag ik je gezel zijn?” als ik daar ‘ja’ op zeg wat doe ik dan? want mijn levensopdracht maakt mijzelf verantwoordelijk voor mijn doen en laten en daarbij steun ik ook op trouwe medemensen jezus laat mij weten: “ik zal dan graag boven je eigen overweging en de hulp van… Lees verder brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2017

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2010

Pieck 20
je mag en kunt herboren worden
als je wilt

m’n gezicht verraadt de vraag
wat moet ik doen met die boodschap?

het wordt mij tot een échte vraag
waarop ik antwoord wil

antwoord krijg ik in mijzelf
als ik tot luisteren kom
ik mij bewust word van
mijn voelen-denken-streven,
en duidelijk krijg
wat daarin wrikt, niet klopt
niet lekker zit

opnieuw hoor ik de boodschap”
je mag en kunt herboren worden
als je wilt

het is een dagelijks proces
de weg van groei te gaan
zoals een foetus groeien mag

geen haastkarwei, begrijp ik
ik mag vertrouwen
dat het goed komt
als ik aandachtig leef

die boodschap doet mij goed
als ik minder sceptisch kijk
creëer ik
openheid
bereidheid
mogelijkheid
voor groeiende verandering

als vanzelf neig ik mee te stromen
in de zakelijke harde maatschappij
van jacht op status-macht-gewin
superioriteit

zo leef ik aan mijzelf voorbij
voorbij aan eigen diepe levenskern
die mij tot liefde roept
tot aandacht voor elkaar
in gelijkwaardigheid

die liefderijke kracht van mijn levenskern
mag mij verder leiden

vergezeld van mijn hartelijke groet
vertrouw ik je deze gedachten zomaar toe
als mijn program voor 2010-01-09 met de wens voor jou
dat je de eigen weg mag gaan
die jou vreugde en levensgroei geeft

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2009

Pieck 19
jezus’ geboortefeest
zegt mij opnieuw

je bent bedoeld
vanaf je geboorte
vrij als een vogel
mens te zijn

met hart en ziel
jezelf ontplooiend
naar je eigen aard
met eigen kwaliteiten
gaven en talenten

zo ben je bedoeld
als onvervangbaar geschenk
voor een wereld in wording

ik verzucht
kon ik al mijn medemensen
aanvaarden zo ze zijn
en mijn medemensen mij

wij kunnen samen blijven proberen
alvast wat hemel op aarde te maken

hier ben ik

economische recessie
bovenop permanente armoede
een dreiging voor velen

mag het ook uitnodigen
ons meer bewust te worden
hoe rijk we eigenlijk zijn
gewoon als mens
in staat
elkaar te ondersteunen

mede dankzij en ondanks
jouw en mijn zijn
zal tweeduizend negen
voor jou en mij en iedereen
hopelijk weldadig zijn

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2008

Pieck 18
beleef geluk aan het groeiproces
van jezelf met anderen samen

goed idee
eens achterom te zien
en mijzelf te vertellen
waar het leven opwaarts ging
én wqaar het niet zo lukte
mischien wel bergafwaarts ging

soms lig ik daar onmachtig plat
soms voel ik mij herrezen
daartussen ligt de worsteling
mijn groeiproces
dat nooit hoeft klaar te wezen

je leven is je eigen zaak
en toch geen eenmanszaak
wij leven met en door elkaar
het gaat mij aan
als jij daar ligt
en omgekeerd
hoop ik dat jij
oog hebt en hart
voor mij
wanneer de triomferende
plaatsneemt naast de onderliggende
om die respectvol ondersteunen
te helpen overeind te komen
kan dat een bron van geluk zijn

wanneer de onderliggende
al pogend overeind te komen
geboden steun weet te waarderen
kan dat een bron van geluk zijn
waneer wie hoopvol worstelen
zich optrekken aan elkaar
als solidaire lotgenoten
kan dat een bron van geluk zijn

zo zijn ook wij verbonden
bewust en onbewust
zo mag het verdergaan
en groeien
al naar ons leven vraagt

zo is mijn hartegroet
bij kerst voor tweeduizendacht

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2007

Pieck 17
het fotobeeld verplaatst mij
naar wat maria overkwam
hoe de geest gods haar bezielde
hoe zij haar ja-woord gaf
waarmee zij onze wereld
jezus doorgaf als geschenk
als levensinspirator

het beeld doet mij ook denken aan
‘familieberichten’ in de krant
die vertellen van het pure goede
dat mensen aan elkaar beleven

zij zijn mij als een warme douche
over het kille – harde – vuile
dat al te gretig wordt gespuid

het goede gaat een stille weg
waar het hart de leiding heeft
het goede dat haar kracht ontleent
aan liefde die zich geeft

de kerst wil ik nu graag doorleven
als hergeboorte van het goede
van toen van gisteren en vandaag
het goede in mijzelf
in ieder ander op mijn weg
het goede in de krant
het goede van de scheper zelf

en dan ga ik de grens passeren
van ’t oude naar ’t nieuwe jaar
met het perspectief voor ogen
dat het goede in ons allemaal
zelf de volle kracht bevat
om het minder goede en het kwade
niet de baas te laten zijn

stilletjes overdenk ik ook
het goede op mijn weg
dat ik door jou mocht beleven
daarvoor zeg ik: dankjewel
en ik wens je graag al goeds
in de voortgang van je leven

brokje blijde boodschap van Kerstmis voor 2006

Pieck 16
het hemels goede en
mijn aardse goede wil
ontmoeten elkander
in blindelings vertrouwen

ik weet ze allebei
diep in mijzlf aanwezg
dit tweespan
van godmenselijkheid

maar het blijft een kunst
goed evenwicht te vinden
ik worstel
met tegenkrachten diep in mij
en dat zet mij op weg
naar vrede in mijzelf

geen vuisten die elkaar bevechten
geen ogen die elkaar verwijten
geen monden die elkander bijten
’t is mededogen – wederzijds
wat ons tot eenheid brengt

als
gerijptheid en jeugdigheid
traditie en nieuwheid
culturen en levensvisies

zó aandachtig
zó respectvol
bij elkaar willen verwijlen
wat zal dat hoopvol zijn

deze gedachten sluit ik in
bij mijn hartewens
– al goeds –
voor nu en straks
voorlopig een jaar lang

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2005

Pieck 15
jij bent gezegend
jij wordt gezegend
geroepen zegen te zijn

zegen zal zich openbaren
als je leeft met open ogen
open oren open hart

zegen is vooraf gegeven
in het goede
dat mij ingeschapen is
wat een zegen
dat ik daaruit leven mag

nog nieuw leven kreeg en krijg ik
aan wat het leven rijkelijk biedt
zegen die mij vergezelt
op mijn pad van elke dag
in eten en in drinken
in werken en ontspannen
in waken bidden slapen
in de natuur die mij omringt

zo tintelend van leven
zegen komt mij tegemoet
wanneer ik mij gesteund weet
als mij het leven tegenzit

zegen ontvangen zegen zijn
op de wegen die ik ga
met bondgenoten
met vrienden en rivalen
met aandachtvragenden
en mensen die mij tegenstaan

zegen wordt mij aangereikt
in’t leefpatroon van ‘de mensenzoon’
ja zijn zegen mag herleven
in ijn eigen aards bestaan

er is een lied dat zingt
tel al je zegeningen
tel ze één voor één

wie zo’n speurtocht onderneemt
wordt vast verrast
door bovendien de zegening
van de verwondering

de vreugde die dat geven kan
wens ik je heel graag toe
in een hartelijke groet
en dank voor jouw zegening

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2004

Pieck 14
als ik erbij stilsta
wat er in mij omgaat
in mijn geest en in mijn hart
dan denk ik soms
laat ik er vooral bij stilstaan
wat mijn goede krachten zijn
die blijheid en die vrede geven
in mijzelf en om mij heen
wat het leven lichter maakt

als ik erbij stilsta
wat er rondom mij gebeurt
mét mensen en door mensen
kan dat blij en droevig maken
en ik weet
’t is goed om erbij stil te staan
en in mijn hart te voelen
wat het mij te zeggen heeft
daar het deel is van mijn leven

als ik erbij stilsta
dat 2000 jaar terug
een wonderlijke mens
stilstond bij wie hij was
stilstond bij hoe de wereld was
stilstond bij wat hem stond te doen
en wat mensen tot nieuw leven bracht
dan voel ik mij gesteund
meer stil te staan bij ’t leven

zo sta ik nu stil bij jou
en hoop en wens van harte
dat je in harmonie mag leven
van binnen en naar buiten

brokje blijde boodschap van kerstmis voor 2003

Pieck 13
dat ik hernieuwd geboeid raak
door fundamentele waarden
die het leven waardevol maken

ik denk aan eerbied voor het leven
– van wie of wat lijkt om ‘t even –
voor mij gaat het vooral om
eerbied in solidariteit met mensen
van wie het leven wordt bedreigd

dit vraagt om diepe liefde
– wellicht de hoogste waarde –
mij als behoefte ingeschapen
en ook als gave meegegeven
om te ontplooien
in menselijk verkeer

moet ik verder gaan?
‘t is al een heel program
om in praktijk te brengen

toch zijn er heel wat waarden meer
die ook mijn aandacht vragen
ik troost mij er maar mee
dat niet het vele goed
maar wel het goede veel is

laat ons opgewekt geloven
in de kracht van het goede
dat wij dagelijks zomaar
stilletjes kunnen rondstrooien
en wees zo gezegend